15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki - REACT-EU

26 stycznia 2022

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 15 Odporne Lubelskie - zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH CZĘŚCI 3 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

25 stycznia 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w oparciu o: • Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów. • wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część 3 programu, • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Relacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego wsparcia dla lubelskich firm z instrumentu REACT-EU

14 stycznia 2022

Spotkanie było pierwszym z kampanii informacyjnej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie dotyczącym możliwości wsparcia lubelskich firm z instrumentu REACT-EU. Przedsiębiorcy poznali m.in. założenia Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki. Konferencję poprowadzono w formie hybrydowej. Kolejne spotkanie, tym razem dotyczące zasad naboru w ramach REACT-EU, planowane jest już w styczniu 2022 r.  

Dotacja dla firm - OZE

11 stycznia 2022

Dotacje dla firm - OZE

Reklama

Na skróty

Nie przegap