Dlaczego warto tu zainwestować

Celem polityki Miasta Biłgoraj, jak i Gminy Biłgoraj jest pozyskanie strategicznych inwestorów. 

W celu stworzenia warunków sprzyjających zakładaniu nowych firm realizowane są działania z zakresu poprawy infrastruktury technicznej, w tym głównie budowa i modernizacja dróg i linii kolejowych, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sieci gazowej, ciepłowniczej, elektrycznej oraz wytyczenie nowych terenów inwestycyjnych.