Instytucje otoczenia biznesu

Samorząd Miasta i Gminy Biłgoraj upatrując przyszłość regionu w rozwoju przedsiębiorczości, dokłada wszelkich starań do jak najlepszej współpracy z potencjalnym inwestorem. Ze swojej strony oferuje usługi instytucji otoczenia biznesu, w której jest udziałowcami:

 

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została utworzona z inicjatywy Towarzystwa Gospodarczego i Burmistrza Miasta Biłgoraja po to, by w sposób wszechstronny wspierać rozwój Biłgoraja i regionu. Spółka została zarejestrowana 11 kwietnia 1994 roku. Jako instytucja otoczenia biznesu, prowadzi działalność skierowaną na wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw oraz realizację przedsięwzięć ukierunkowanych w szczególności na rozwój gospodarczy regionu i jego promocję, tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost efektywności i rentowności przedsięwzięć, promocję wyrobów i usług. 

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel./fax 84 686 53 93
kom. 604 564 148 (szkolenia i kursy)
kom. 784 346 995 (pożyczki)

e-mail: biuro@barr.org.pl
www.barr.org.pl

 

 

 

Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora Sp. z o. o. 

Spółka powstała 2019 roku. Celem jej działalności, jako instytucji otoczenia biznesu, jest promocja gospodarcza miasta i gminy Biłgoraj, w tym działalność na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności poprzez świadczenie usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw.

Organizowane są spotkania informacyjne na temat nowelizacji prawa dla przedsiębiorców, ulg inwestycyjnych i pozyskiwania funduszy na działalność. Zespół doświadczonych pracowników opracowuje wnioski i dokumentację  niezbędną przy ubieganiu się dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Oferowane jest pośrednictwo w w kontaktach biznesowych i doradztwo lokalizacyjne dla inwestorów.

 

Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 88
23-400 Biłgoraj
tel: 84 688 28 84
kom: 531 036 306
e-mail: sekretariat@bcoi.pl
www.bcoi.pl