Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników!

15 stycznia 2021

Przedsiębiorco!

 

  • Jeżeli odnotowałeś spadek  obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19:

- nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

- nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;.

  • Nie zalegasz w uregulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
  • Nie zachodzą w stosunku do Twojej firmy przesłanki do ogłoszenia upadłości,
  • Nie korzystałeś do tej pory z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników udzielanych przez Powiatowe Urzędy Pracy i Wojewódzkie Urzędy Pracy

Zgłoś się do Biłgorajskiego Centrum Obsługi Inwestora sp. z o.o. w celu uzyskania informacji dotyczących  świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem. Osobom zainteresowanym pomagamy w napisaniu wniosku i uzyskaniu dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników firm.

 

Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj

tel. 84 688 28 84

Reklama

Nie przegap