Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na rok 2019 w ramach RPO WL

25 września 2019

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020