Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie

Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie!!!

Dobrze przygotowany wniosek o dofinansowanie unijne to podstawowy warunek przy ubieganiu się o dotację.

Posiadając duże doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych dajemy Państwu gwarancję wykonanej usługi w sposób profesjonalny oraz terminowy. 

Oferujemy przygotowanie wniosków o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami oraz złożenia ich w odpowiedniej instytucji oceniającej projekty. Pozyskiwanie dotacji przez naszą spółkę jest to usługa kompleksowa mająca na celu przygotowanie całej dokumentacji tak, aby umożliwić Państwu otrzymanie funduszy na wybraną inwestycję.

Kto może skorzystać z naszej usługi?

Z naszej usługi może skorzystać każda osoba, która planuje inwestycje. Dofinansowaniu podlegają zarówno projekty „twarde” (zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), jak i „miękkie” (związane ze szkoleniami i rozwojem zasobów ludzkich).

Kiedy powinni Państwo się z nami skontaktować?

W momencie podjęcia decyzji o planowanej inwestycji oraz wyborze odpowiedniego programu, z którego można otrzymać dofinansowanie. Następnym krokiem będzie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, która pozwoli na pomoc w otrzymaniu dla Państwa dofinansowania!

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy! :)

Tel. 84 688 28 84

E-mail: sekretariat@bcoi.pl

Reklama

Na skróty

Nie przegap