O regionie

Województwo lubelskie, położone w środkowo-wschodniej Polsce, przy granicy z Ukrainą, jest - po akcesji Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 - najdalej na wschód wysuniętym regionem Unii. Jego wschodnia granica jest zarazem wschodnią granicą Polski i wschodnią granicą Unii Europejskiej. 

Województwo obejmuje 4300  wsi zorganizowanych w 213 gminach  i  20 powiatach. 48 miejscowości ma status miast. Według danych  GUS lubelskie zamieszkuje 2 miliony 126 tysięcy osób, z czego ponad połowa na wsi. Obszar województwa to 25 122,46 km²

Współrzędne geograficzne skrajnych punktów:

północny: 52°17′16″N – nurt Bugu w pn.-zach. narożniku działki ewidencyjnej nr 744 (wieś Gnojno, powiat bialski),

południowy: 50°15′06″N – granica państwowa pomiędzy słupkami granicznymi nr 638 a nr 639 (wieś Siedliska, powiat tomaszowski),

zachodni: 21°36′55″E – nienazwana wyspa na Wiśle w zach. narożniku działki ewidencyjnej nr 1537/1 (wieś Paprotnia, powiat rycki),

wschodni: 24°08′43″E – łuk Bugu pomiędzy słupkami granicznymi nr 902 a nr 903 (wieś Łuszków, powiat hrubieszowski).
 

W wymiarze północ–południe województwo rozciąga się na długości 226 km, to jest 2°02′10″ rozciągłości południkowej.

W wymiarze wschód–zachód rozpiętość województwa wynosi 177 km, co w mierze kątowej daje 2°31′48″ rozciągłości równoleżnikowej.