Położenie

Gmina Biłgoraj jest gminą wiejską położoną w południowej części województwa lubelskiego, w podregionie chełmsko-zamojskim, w powiecie biłgorajskim. Gmina otacza miasto powiatowe Biłgoraj, dzięki czemu z każdego punktu na jej terenie odległość do Biłgoraja jest niewielka (ok. 4-10 km do centrum miasta). Siedzibą Gminy Biłgoraj jest Miasto Biłgoraj. 

 

Odległości do wybranych miast

Lublin – 87 km

Warszawa – 266 km

Rzeszów – 90 km

Przemyśl – 109 km

Hrebenne, Ukraina – 81 km

Zamość – 52 km

Port lotniczy Rzeszów Jesionka – 83

Port lotniczy Lublin – 90 km

 

Gmina Biłgoraj sąsiaduje bezpośrednio z 5 gminami powiatu biłgorajskiego (Biszcza, Księżpol, Aleksandrów, Tereszpol i Frampol), z 1 gminą powiatu zamojskiego (Radecznica) oraz z 2 gminami powiatu janowskiego (Dzwola, Janów Lubelski). Od zachodu z gminą Harasiuki zlokalizowaną w powiecie niżańskim województwa podkarpackiego. 

 

 

Miasto Biłgoraj zajmuje powierzchnię 21 km2, położone jest w centralnej części powiatu, Gmina miejska Biłgoraj sąsiaduje bezpośrednio z gminą wiejską Biłgoraj, której powierzchnia wynosi 264 km2. 

 

Głównym ośrodkiem aktywności gospodarczej jest miasto powiatowe Biłgoraj, odgrywające kluczową rolę w tworzeniu warunków do rozwoju. Miasto to stanowi miejsce koncentracji zasobów ludzkich, kapitału ekonomicznego, technologicznego i kulturowego. Ze względu na rolę i znaczenie miasta w gospodarce narodowej pełni funkcje administracyjne, polityczne, przemysłowe, usługowe, transportowe, uzdrowiskowe, religijne, edukacyjno-naukowe czy kulturowe.