Region w liczbach

LUDNOŚĆ

 

Miasto Biłgoraj

Gmina Biłgoraj

Ludność

 27 tysięcy mieszkańców

13 tysięcy mieszkańców

Wiek przedprodukcyjny

18,8%

20,2%

Wiek produkcyjny

59,7%

63,1%

Wiek poprodukcyjny

21,5%

16,7%

Bezrobocie

4,5%

5,2%