Region w liczbach

42 wsie gminy Biłgoraj zamieszkuje 13 tysięcy osób

Miasto Biłgoraj liczy 27 tysięcy mieszkańców
 

Ludność w mieście:

Wiek przedprodukcyjny – 18,8%

Wiek produkcyjny – 59,7%

Wiek poprodukcyjny – 21,5%

 

Bezrobocie – 4,5%

 

Ludność w gminie:

Wiek przedprodukcyjny – 20,2%

Wiek produkcyjny – 63,1%

Wiek poprodukcyjny – 16,7%

 

Bezrobocie – 5,2%