OGŁOSZENIE WYNIKÓW W KONKURSIE „EUROPEJSKI SZLAK ROWEROWY”

15 grudnia 2020

W odpowiedzi na konkurs, organizowany przez Wójta Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury i Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, komisja konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac.
Tematyką prac była promocja szlaku rowerowego, który został utworzony w ramach realizacji projektu „Aktywnie i wirtualnie po Ziemi Biłgorajskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Konkurs adresowany był do młodzieży w wieku od 10 do 14 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Biłgoraj. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy w kategorii folder lub relacji filmowej.
Komisja konkursowa oceniając prace kierowała się kryteriami dotyczącymi zgodności pracy z tematem konkursu, oryginalności i pomysłowości oraz walorami artystycznymi. Dodatkowo punktowane było zainicjowanie sprzątania wybranego fragmentu szlaku.
Nagrodzeni zostali:
Kategoria Folder
1 miejsce zajęła Laura Rapa, 11 lat, otrzymując w nagrodę rower wartości 800 zł.
2 miejsce Julia Wójcik, 12 lat, ex aequo Katarzyna Bielak, 13 lat, otrzymując talony o wartości 400 zł do zrealizowania w sklepie komputerowym
3 miejsce Aleksandra, 11 lat, i Filip Odrzywolscy, 13 lat, otrzymując talon wartości 300 zł do zrealizowania w sklepie komputerowym
W kategorii Relacja filmowa nie wpłynęła żadna praca
Nagrodzonym gratulujemy!

Reklama

Nie przegap