Pożyczka na rozwój turystyki

16 marca 2021

Zapraszamy do współpracy w zakresie opracowania wniosku oraz niezbędnej dokumentacji o pożyczkę dla firm na rozwój turystyki udzielaną przez Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Na co można otrzymać pożyczkę?
 
Na finansowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju branży turystycznej i okołoturystycznej realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru Polski Wschodniej.. Wsparcie udzielane Pożyczkobiorcy musi prowadzić do poszerzenia oferty, podniesienia jakości produktów, usług i/lub do wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej.
 
Do 30 czerwca 2021 r. wsparcie Pożyczkodawcy może zostać udzielone z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego, tj. m.in. na pokrycie wydatków takich jak: wynagrodzenia, opłaty za media, gaz, prąd, ubezpieczenia, najem powierzchni czy zakup towarów.
 
Jaka jest maksymalna wartość pożyczki?
 
Wartość pożyczki na Rozwój Turystyki wynosi do 500 000,00 zł
 
Wsparcie jest udzielane Ostatecznemu Odbiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej, w szczególności w ramach następujących działów i grup PKD :
55 - Zakwaterowanie;
56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
50.1 - Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
50.3 - Transport wodny śródlądowy pasażerski;
50.1 - Transport lotniczy pasażerski;
52.23 - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
77.11 - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
77.21 - Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79 - Działalność związana z turystyką;
86 - Opieka zdrowotna;
91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
96.02 - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
96.04 - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
47 - Handel detaliczny;
03.12 - Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
10.52 - Produkcja lodów;
10.86 - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
16.29 - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
20.42 - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
32 - Pozostała produkcja wyrobów;
74.10 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
 
Poza w/w rodzajami działalności, o wsparcie mogą również ubiegać się Ostateczni Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą w innej branży w przypadku, kiedy z przedstawionego wniosku wynika, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej i wpisuje się w typy przedsięwzięć opisanych powyżej.

Reklama

Nie przegap