Program rewitalizacji - szkolenie

6 listopada 2019

Zachęcamy do udziału w organizaowanym przez nas szkoleniu, w Biłgoraju, na temat Programów rewitalizacji, zarówno lokalnych jak i gminnych. Zajęcia prowadzone będą przez ekspertów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

ZINTEGROWANE PODEJŚCIE TERYTORIALNE 2020 - 2030
szkolenie dla samorządowców

8.00 – 8.30 Wsparcie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za programy rewitalizacji.
Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora, Grażyna Skrzydłowska

8.30 – 10.30 Perspektywa finansowa UE 2020+ i Terytorialny wymiar wsparcia:

 • Polityka spójności 2021 – 2027

 • Ponadlokalna Strategia Rozwoju – do czego jest nam potrzebna

 • Wstępne założenia RPO Województwa Lubelskiego 2021 – 2027
  Anna Krzyżanowska

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 12.45 Lokalny Program Rewitalizacji:

 • Narzędzia i metody monitorowania i ewaluacji;

 • Źródła danych do których sięgniemy w procesach monitorowania i ewaluacji;

 • Znaczenie monitoringu i ewaluacji w opracowywaniu i realizacji strategii.
  Andrzej Brzozowy

12.45 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 15.30 Gminny Program Rewitalizacji:

 • Charakterystyka nowych rozwiązań możliwych do użycia na podstawie ustawy o rewitalizacji (zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. 2015 poz. 1777);

 • Istota nowego podejścia do rewitalizacji;

 • Dokumenty krajowe dotyczące rewitalizacji;

 • Zasady prowadzenia rewitalizacji;

 • Opracowanie programu rewitalizacji (kluczowe decyzje, rola poszczególnych podmiotów);

 • Cechy i elementy dobrego programu rewitalizacji;

 • Proces konsultacji i uchwalania programu;

 • Źródła i zasady finansowania rewitalizacji (fundusze europejskie, instrumenty krajowe, kapitał prywatny);

 • Monitorowanie i ewaluacja procesu rewitalizacji;

 • Możliwości wynikające z ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i opracowania Miejscowego Planu Rewitalizacji (uwarunkowania, zasady i „wrażliwe punkty”).

 • Lokalny Program Rewitalizacji a Gminny Program Rewitalizacji - cechy wspólne i różnice, kiedy i dlaczego zastąpić LPR na GPR.

Prowadzący:

Anna Krzyżanowska - Ekspert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie polityki miejskiej

Odpowiedzialna za procesy związane z programowaniem regionalnych programów operacyjnych, wstępną oceną projektów strategicznych, a także opracowaniem wielu dokumentów strategicznych, operacyjnych oraz wytycznych w zakresie wdrażania polityki regionalnej i funduszy europejskich. Twórca systemu wdrażania i wspierania procesów rewitalizacji w województwie lubelskim. Aktywny uczestnik negocjacji i renegocjacji z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Twórca systemu wdrażania instrumentów terytorialnych (zintegrowane inwestycje terytorialne) na poziomie regionu

Andrzej Brzozowy – doradca w zakresie polityki miejskiej i rewitalizacji.

W latach 2003-2016 pracował w Ministerstwie odpowiedzialnym za dział administracji rządowej rozwój regionalny, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery (od 2013 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju).

Współautor Krajowej Polityki Miejskiej 2023, systemu wspierania rewitalizacji w okresie 2014-2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i innych dokumentów strategicznych, raportów, programów i regulacji dotyczących polityki regionalnej, rozwoju miast, rewitalizacji, rozwoju lokalnego, regionalnych i krajowych programów operacyjnych.

Od 2015 do 2019 r. członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

​​​​​​​Data i miejsce:

13 listopada 2019 roku

Sala Kameralna Biłgorajskiego Centrum Kultury
Kościuszki 16, Biłgoraj

Cena:

490 zł netto za osobę

Zgłoszenia:
Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora Sp. z o.o.
Grażyna Skrzydłowska
tel. 531 036 306
e-mail: sekretariat@bcoi.pl