Wsparcie dla inwestora

Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora Sp. z o.o. w ramach promocji gospodarczej miasta i gminy udziela informacji w zakresie:

  • potencjału gospodarczego
  • ulg dla inwestorów
  • źródeł finansowania działalności
  • dostępności terenów inwestycyjnych i wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji zgodnej z oczekiwaniami inwestora
  • wsparcia w kontaktach z lokalną administracją oraz instytucjami otoczenia biznesu

 

Funkcjonującym już firmom proponujemy opracowanie niezbędnej dokumentacji przy ubieganiu się o zewnętrzne środki finansowania działalności.

 

Harmonogram naboru wniosków na 2019 rok

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A powołana została w celu wszechstronnego wsparcia rozwoju Biłgoraja i regionu. Dla przedsiębiorców oferuje:

  1. Fundusz Pożyczkowy,

  2. Fundusz Poręczeniowy,

  3. Ośrodek Doradztwa i Szkoleń,

  4. Centrum Informacji i Obsługi Biznesu,

  5. Punkt Konsultacyjny.