Dostępność komunikacyjna

Miasto i gmina Biłgoraj jest dobrze wyposażona w infrastrukturę drogową. Łączna długość dróg  na tym obszarze wynosi 997,6 km. Na tę wartość składa się długość dróg trzech kategorii, tj.: drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. 

Najbliżej zlokalizowaną drogą krajową jest droga nr 74 przebiegająca przez teren gminy miejsko-wiejskiej Frampol położonej na północ od Biłgoraja. Łączy ona Janów Lubelski z Zamościem i przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. Jest to jednocześnie jedyna droga krajowa przebiegająca przez teren powiatu biłgorajskiego. 

 

Drogi wojewódzkie:

 

  • droga nr 835 – jest to najdłuższa w Polsce droga wojewódzka licząca 220 km biegnąca z północy na południe. Przechodzi przez miasto i gminę Biłgoraj łącząc stolicę województwa lubelskiego (Lublin) z miastami województwa podkarpackiego (Przeworskiem, Przemyślem i Sanokiem). 
  • droga nr 853 – jest to droga wojewódzka o długości 52 km biegnąca od zachodu na wschód łącząca Biłgoraj z Tomaszowem Lubelskim. Łączy ona drogę wojewódzką nr 835 z drogą nr 849 przebiegającą przez gminę miejsko-wiejską Józefów. 
  • droga nr 858 – droga wojewódzka o długości ponad 76 km biegnąca od wschodu na zachód. Łączy ona Szczebrzeszyn położony w województwie lubelskim z Zarzeczem w województwie podkarpackim. Jest to łącznik pomiędzy Zamościem, Biłgorajem i Stalową Wolą. 

 

Przez Gminę i Miasto Biłgoraj przebiega linia hutnicza szerokotorowa (LHS) nr 65 niezelektryfikowana, jednotorowa. Jest to najdalej wysunięta na zachód Europy linia szerokotorowa. Jej długość od granic państwa do stacji w Sławkowie wynosi 394,6 km co czyni ją najdłuższą szerokotorową linią kolejową w Polsce (o rozstawie toru 1520 mm), dając możliwość korzystania z bezpośredniego transportu kolejowego bez konieczności przeładunku na Ukrainę oraz do Rosji i państw Dalekiego Wschodu.  

 

Równolegle przebiega linia kolejowa  o zasięgu regionalnym - nr 66. Jest to linia dwutorowa niezelektryfikowana normalnotorowa łącząca stację Zwierzyniec Towarowy ze stacją Stalowa Wola Południe. Obecnie pociągiem osobowym kursującym po linii jest skład relacji Zamość – Biłgoraj - Stalowa Wola – Rzeszów – Tarnów – Kraków – Katowice – Wrocław -Poznań, który zatrzymuje się na linii 66 w miejscowościach Biłgoraj.

 

Miasto i gmina Biłgoraj ma duże możliwości do rozwoju przemysłu ze względu na koncentrację terenów posiadających najbardziej korzystne uwarunkowania dla lokalizacji przemysłu. Jednym z najważniejszych czynników lokalizacyjnych przemysłu jest istniejąca infrastruktura techniczna, w tym zwłaszcza komunikacyjna, drogowa i kolejowa. Ze względu na dobrą dostępność komunikacyjną, wynikającą z położenia przy drodze nr 835 oraz przy linii kolejowej towarowej nr 65 o szerokim rozstawie torów funkcjonująca w ruchu międzynarodowym, region zalicza się do obszarów predestynowanych do lokalizacji inwestycji przemysłowych.