Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.bcoi.pl

obowiązuje od 3 czerwca 2019 roku.

Szanowny Użytkowniku!

Dziękujemy za odwiedzenie strony www.bcoi.pl.  W trosce o Twoją prywatność i poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, w której prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z naszej strony.

Informacje w Polityce prywatności zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

1. DEFINICJE

 1. Administrator danych osobowych – Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774501,REGON: 382695055, NIP: 918-217-16-04, kapitał zakładowy: 75.000, 00 zł ,w całości opłacony. tel./fax 84 688-28-84, tel. 531-036-306; e-mail: sekretariat@bcoi.pl.
 2. Serwis – strona działający pod adresem:   www.bcoi.pl;
 3. Użytkownik - każdy internauta odwiedzający stronę: www.bcoi.pl.

2. DANE OSOBOWE

 1. Kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników? Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. Jak skontaktować się z Administratorem? Za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@bcoi.pl.
 3. W jaki sposób pozyskujemy dane o Użytkownikach i ich zachowaniach?
 • Poprzez informacje wprowadzone przez Użytkownika do formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wykonania przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest formularz kontaktowy.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczka).
 • Poprzez zapisywanie logów na poziomie serwera www.

4.  W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane?

 • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji formularza tzn. udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, ustosunkowanie się Administratora do zadanego problemu, wprowadzenia danych do ogólnodostępnej lub dostępnej tylko administratorowi bazy danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - komunikacji z Użytkownikami;
 • Dane zapisane w plikach cookies przetwarzane są w celach:

a) statystycznych tzn. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - ulepszania struktury i zawartości Serwisu;

b) marketingowych tzn. wyświetlania Użytkownikowi dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji

c) prawnie uzasadnionego interesu administratora - prezentacji informacji o usługach Administratora, w tym możliwość przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora;

5. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

 • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji zadania przekazanego w formularzu.
 • W zakresie plików cookies do czasu ich wygaśnięcia lub do chwili ich usunięcia przez Użytkownika z przeglądarki.

6. Jakie prawa ma Użytkownik?

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, o ile Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Administrator informuje, iż w nie dokonuje w Serwisie profilowania Użytkowników, na podstawie którego mogłyby być podejmowane decyzje wywołujące wobec Użytkowników skutki prawne lub wpływające na nich w podobnie istotny sposób.
 2. Administrator informuje, iż w związku z Serwisem korzysta z usług podmiotów wspierających jego działalność. W związku z tym odbiorcami danych są:
 • podmiot obsługujący infrastrukturę serwerową;
 • dostawcy narzędzi stosowanych w celach marketingowych lub analitycznych - jeżeli Użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być wyrażony za pośrednictwem ustawień wykorzystywanej przeglądarki.

9. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.

10. Administrator zapewnia poufność przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i chronione przed dostępem osób nieupoważnionych

3. PLIKI COOKIES

1. Co to są pliki cookies?

 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i przeznaczone do korzystania ze stron Serwisu.
 • Pilki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do
nich dostęp jest Administrator.

 • Piliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.
 • Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe (w szczególności sieć Google), do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub o czasie pozostawania na danej stronie.
 • Serwis może korzystać z następujących funkcji sieci reklamowej Google:

a) remarketing;

b) kategorie zainteresowań;

c) podobni odbiorcy;

d) inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach;

e) kierowanie demograficzne i na lokalizację.

3. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies za pomocą narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/.

4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

5. Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia np. usunięcie plików cookies oraz automatyczne blokowanie plików cookies.

6. Użytkownik, aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies może skorzystać z zakładki pomocy danej przeglądarki.

7. Ograniczenia stosowania lub wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Serwisu.

4.   LOGI SERWERA

 1. Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej wizycie Użytkownika automatycznie zapisuje na swoim serwerze  informacje, przekazywane przez przeglądarki internetowe.
 2. Informacje, o których mowa w ust.1 zapisywane są w postaci logów serwera zawierających:
 • adres IP Użytkownika;
 • informację o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik;
 • adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 • przesłaną ilość danych;
 • datę i czas dostępu.

3. Informacje w logach serwera:

 • mają charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi zasoby Serwisu i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników;
 • nie są ujawniane osobom trzecim;
 • są zapisywane i przechowywane na serwerze;
 • są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania serwerem tzn. diagnozowania ewentualnych problemów związanych z pracą serwera oraz generowania statystyk przydatnych do efektywnego administrowania Serwisem.

5.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany mogą być uzasadnione np. rozwojem funkcjonalności Serwisu, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.
 2. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prywatności prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: sekretariat@bcoi.pl

Reklama

Na skróty

Nie przegap