Zwolnienia od podatku

Na mocy Uchwały Rady Miasta zwalnia się od podatku od nieruchomości przez okres 36 miesięcy grunty, budynki, budowle lub ich części związane z realizacją nowych inwestycji zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zwolnienie zostanie przedłużone na okres kolejnych 24miesięcy, jeżeli:

1) przedsiębiorca mikro utworzył co najmniej 2 nowe, pełnoetatowe miejsca pracy,

2) przedsiębiorca mały utworzył co najmniej 5 nowych, pełnoetatowych miejsc pracy,

3) przedsiębiorca średni utworzył co najmniej 8 nowych, pełnoetatowych miejsc pracy,

4) przedsiębiorca duży utworzył co najmniej 15 nowych, pełnoetatowych miejsc pracy.

 

Nr 334 zwolnienia od podatku

 

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu nowych inwestycji (z dn. 10 maja 2018 r, Dz. U. 2018 poz. 1162)

Jeśli planujesz:

  • utworzenie nowego przedsiębiorstwa

  • zwiększenie zdolności produkcyjnej

  • dywersyfikację produkcji

  • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego 

Możesz starać się o pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego na 15 lat 

 

Kto może liczyć na zwolnienie z podatku?

WSZYSTKIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z SEKTORA TRADYCYJNEGO PRZEMYSŁU

z wyjątkiem przedsiębiorstw: produkujących m.in.: materiały wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, stal, czy też firm prowadzących działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii; handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych, w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych oraz prowadzenia ośrodków gier.

wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, węglowego i transportowego.wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług (BSS) świadczące usługi: informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, z zakresu księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, architektonicznych oraz inżynieryjnych.

 

Mapa pomocy regionalnej 
 

Uzyskanie ulgi podatkowej będzie możliwe po spełnieniu dwóch warunków:

  • kryteriów ilościowych
  • kryteriów jakościowych

Kryteria są szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji)

Decyzję o wsparciu wydaje zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, w imieniu ministra właćiwego ds. gospodarki.

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN

ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 0048 (15) 822 99 99
biuro@arp.pl
www.tsse.pl; 


Decyzja udzielana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku

Więcej inforamcji:

Agencja Rozwoju Przemysłu SA Broszura Europark Wislosan 413 2019

Reklama

Na skróty

Nie przegap