Specjalistyczne doradztwo na rzecz MŚP

Tytuł projektu:

Rozwój usług doradczych świadczonych przez Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz MŚP z terenu województwa lubelskiego.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry Biłgorajskiego Centrum Obsługi Inwestora Sp. z o.o. w celu świadczenia prorozwojowych usług na rzecz podmiotów z sektora MŚP dostosowanych do ich potrzeb oraz wprowadzenie oferty BCOI Sp. z o.o. wysokospecjalistycznych usług doradczych skierowanych do sektora MŚP z terenu województwa lubelskiego. Profesjonalizacja usług doradczych i podniesienie standardów ich świadczenia zostanie ukierunkowana na zaspokojenie popytu przedsiębiorców na takie właśnie usługi. Celem pośrednim projektu jest wzrost konkurencyjności MŚP poprzez dostęp do specjalistycznych usług doradczych.

Projekt obejmuje:

  • szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji kadry doradców  BCOI Sp. z o.o. w celu świadczenia usług doradczych z zakresu:

- nowych rynków regionalnych, krajowych i międzynarodowych, w tym opracowanie strategii rozwoju firmy i polityki inwestycyjnej

- pozyskiwania partnerów technologicznych i biznesowych w szczególności poprzez analizę potencjału i braków przedsiębiorstwa

- wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym audyt/ optymalizacja kosztów i procesów

- rozwijania i produktów i usług w sektorze kreatywnym

  • zakup środków trwałych w celu świadczenia wysokiej jakości usług doradczych dla MŚP
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w tym standaryzacja usług

Efektem projektu będzie świadczenie prorozwojowych usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw w sektora MŚP prowadzących swoją działalność na terenie województwa lubelskiego.

Całkowita wartość projektu: 1 055 250,00 zł

Dofinansowanie z RPO WL na lata 2014 – 2020: 782 889,06 zł

 

Reklama

Na skróty

Nie przegap