Instytucje otoczenia biznesu

Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora Sp. z o.o.

W ramach promocji gospodarczej miasta i gminy udzielamy dla Państwa informacji w zakresie:

  • potencjału gospodarczego

  • ulg dla inwestorów

  • źródeł finansowania działalności

  • dostępności terenów inwestycyjnych i wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji zgodnej z oczekiwaniami inwestora

  • wsparcia w kontaktach z lokalną administracją oraz instytucjami otoczenia biznesu

 

Dla naszych inwestorów poprawimy infrastrukturę techniczną, w tym możemy wybudować i zmodernizować drogi i linie kolejowe, rozbudować sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieci gazowe, ciepłownicze, elektryczne.

Możemy również wytyczyć nowe tereny inwestycyjne według indywidualnego zapotrzebowania!

 

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Spółka powołana została w celu wszechstronnego wsparcia rozwoju Biłgoraja i regionu. Dla przedsiębiorców oferuje:

  • Fundusz Pożyczkowy,

  • Fundusz Poręczeniowy,

  • Doradztwa i Szkoleń,

  • Centrum Informacji i Obsługi Biznesu,

  • Punkt Konsultacyjny.

 

Więcej: www.barr.org.pl

 

 Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”

LGD jest stowarzyszeniem, działającym od 2007 roku, które zrzesza 13 gmin z powiatu biłgorajskiego i zamojskiego: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Radecznica, Tarnogród, Tereszpol i Turobin.

Oprócz wielu istotnych działań na niwie dziedzictwa kulturowego oraz na rzecz rozwoju aktywności społecznej i polepszania warunków życiowych mieszkańców, LGD „Ziemia Biłgorajska dąży przede wszystkim do rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz zwiększenia liczbmiejsc pracy. Służą temu liczne projekty wspierające finansowo lokalnych przedsiębiorców, a w szczególności firm przetwarzających lokalne surowce i zasoby.

 

Lokalna Grupa Działania, Ziemia Biłgorajska

ul. Sikorskiego 12/42

23-400 Biłgoraj

tel. 84 530 26 26

e-mail: lgd@ziemiabilgorajska.pl

Zrzesza 13 gmin z powiatu biłgorajskiego i zamojskiego

Więcej: www.ziemiabilgorajska.pl

 

Reklama

Na skróty

Nie przegap