Instytucje otoczenia biznesu

Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora Sp. z o.o.

 

 

W ramach promocji gospodarczej miasta i gminy udziela informacji w zakresie:

 • potencjału gospodarczego
 • ulg dla inwestorów
 • źródeł finansowania działalności
 • dostępności terenów inwestycyjnych i wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji zgodnej z oczekiwaniami inwestora
 • wsparcia w kontaktach z lokalną administracją oraz instytucjami otoczenia biznesu

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

 

 

Spółka powołana została w celu wszechstronnego wsparcia rozwoju Biłgoraja i regionu. Dla przedsiębiorców oferuje:

 • Fundusz Pożyczkowy,
 • Fundusz Poręczeniowy,
 • Doradztwa i Szkoleń,
 • Centrum Informacji i Obsługi Biznesu,
 • Punkt Konsultacyjny.

 

Więcej: www.barr.org.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”

LGD jest stowarzyszeniem, działającym od 2007 roku, które zrzesza 13 gmin z powiatu biłgorajskiego i zamojskiego: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Radecznica, Tarnogród, Tereszpol i Turobin.

Oprócz wielu istotnych działań na niwie dziedzictwa kulturowego oraz na rzecz rozwoju aktywności społecznej i polepszania warunków życiowych mieszkańców, LGD „Ziemia Biłgorajska dąży przede wszystkim do rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz zwiększenia liczbmiejsc pracy. Służą temu liczne projekty wspierające finansowo lokalnych przedsiębiorców, a w szczególności firm przetwarzających lokalne surowce i zasoby.

Lokalna Grupa Działania, Ziemia Biłgorajska

ul. Sikorskiego 12/42

23-400 Biłgoraj

tel. 84 530 26 26

e-mail: lgd@ziemiabilgorajska.pl

 

 

 

zrzesza 13 gmin z powiatu biłgorajskiego i zamojskiego

Więcej: www.ziemiabilgorajska.pl

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. Agencja jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej.

Więcej: www.parp.gov.pl

 

Biznes Lubelskie

To inicjatywa Samorządu Województwa Lubelskiego

ZAKRES WSPARCIA DLA INWESTORÓW

1. Przygotowanie kompleksowych, sprawdzonych i aktualnych informacji gospodarczych o regionie:

 •    potencjał i bieżąca sytuacja gospodarcza;
 •    zasady prowadzenia działalności gospodarczej;
 •    instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorczości;
 •    zachęty inwestycyjne;
 •    pomoc publiczna;
 •    lokalizacje inwestycyjne – tereny inwestycyjne, strefy inwestycyjne;
 •    podmioty z regionu poszukujące inwestora,
 •    potencjalni poddostawcy wg sektorów.

2. Przygotowanie i obsługa misji gospodarczo-inwestycyjnej z/do regionu.

3. Opieka „Pilota Inwestycyjnego” podczas całego procesu inwestycyjnego.

4. Promocja za granicą oferty inwestycyjnej województwa lubelskiego.

5. Przygotowanie i prowadzenie aktualnych baz terenów inwestycyjnych.

6. Pomoc w kontaktach z administracją lokalną i instytucjami otoczenia biznesu.

7. Inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającym rozwój gospodarczy w regionie, właściwymi dla struktury potrzeb potencjalnego inwestora.

8. Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej: www.invest.lubelskie.pl

 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Wykonuje zadania związane z realizacją powierzonych jej Priorytetów Inwestycyjnych (PI) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Jest to jeden z 16 Programów Regionalnych umożliwiający pozyskanie dofinansowania między innymi do działań prowadzonych przez przedsiębiorców.

Więcej: rpo.lubelskie.pl

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia  2014-2020

To instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego środki - 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - przeznaczone będą na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na ważne, z punktu widzenia spójności i dostępności terytorialnej makroregionu, inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.

Więcej: www.polskawschodnia.gov.pl

 

Reklama

Nie przegap