KONKURS TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY „Europejski szlak rowerowy”

26 listopada 2020

Zapraszamy do udziału w konkursie!

REGULAMIN

KONKURSU TURYSTYCZNEGO-KRAJOZNAWCZO

„Europejski szlak rowerowy”

 

 

ORGANIZATORZY

 

Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora Sp. z.o.

Wójt Gminy Biłgoraj

Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Fundacja Kuźnica im. Hugona Kołłątaja

Klub Europejski „Kuźnica” w Dąbrowicy

Klub Europejski „Kuźnica” w Kajetanówce

Biłgoraj EKO-Challenge

 

CELE

 

 1. Promocja pozytywnego wpływu Unii Europejskiej na rozwój społeczności lokalnej Gminy Biłgoraj.
 2. Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej.
 3. Promowanie walorów krajoznawczo-turystycznych Ziemi Biłgorajskiej.
 4. Zachęcenie do poznawania dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego własnego regionu.
 5. Nabywanie umiejętności wyrażania informacji w krótkiej formie graficznej oraz językowej.
 6. Inspirowanie do kreatywności i własnej pracy twórczej.
 7. Rozwijanie zainteresowań artystycznych.

 

TEMATYKA

 

Przygotowanie materiałów edukacyjnych promujących szlak rowerowy na terenie Gminy Biłgoraj, który został utworzony w ramach realizacji projektu „Aktywnie i wirtualnie po Ziemi Biłgorajskiej”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Trasa szlaku liczy ok. 95 km i prowadzi przez następujące miejscowości:

Korytków Duży – Andrzejówka – Bukowa – Rezerwat Obary – Ciosmy – Stary Bidaczów – Nowy Bidaczów – Ruda Zagrody – Wola Dereźniańska – Dereźnia Zagrody – Dereźnia Solska – Okrągłe – Smólsko Małe – Brodziaki – Edwardów – Wola Mała – Wola Duża – Źródełka rzeki Stok – Hedwiżyn – Kajetanówka – Żelebsko – Ignatówka – Cyncynopol – Rapy Dylańskie – pomnik wojenny na Rapach – Gromada – Majdan Gromadzki – Nadrzecze.

(więcej o szlaku na stronie http://www.gminarowerem.pl/)

ZASADY UCZESTNICTWA

 

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 10 lat do 14 lat, którzy mieszkają na terenie Gminy Biłgoraj lub uczęszczają do szkół z terenu Gminy Biłgoraj.
 2. Uczestnicy przygotowują prace w podziale na dwie kategorie tematyczne:
 1. FOLDER – opracowanie mini przewodnika po dowolnie wybranym fragmencie szlaku turystycznego, w wersji papierowej lub elektronicznej. Folder powinien zawierać opisy krajoznawcze oraz fotografie obrazujące przedstawiane miejsca i obiekty. Uwaga: folder musi zawierać opis co najmniej jednego obiektu powstałego dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych.
 2. RELACJA FILMOWA – przygotowanie reportażu filmowego z dowolnie wybranego fragmentu szlaku turystycznego, w wersji elektronicznej. Relacja powinna zawierać samodzielnie przedstawione słowne opisy z miejsca relacjonowanego. Uwaga: relacja musi uwzględniać co najmniej jeden obiekt, powstały dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych.
 1. Obiekt, powstały dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych, należy rozumieć jako budynek, boisko, plac zabaw, drogę itp., zlokalizowany w miejscowości, w pobliżu której przebiega szlak.
 2. Dodatkowo punktowany będzie udział w akcji sprzątania wybranego fragmentu szlaku (samodzielnie lub z rodziną). Należy to udokumentować poprzez wykonanie zdjęć worków ze śmieciami oraz przesłanie ich wraz z określeniem lokalizacji uprzątniętego miejsca na adres e-mail: sekretariat@bcoi.pl Za zebranie worków z terenu odpowiada Organizator konkursu, dlatego fakt udziału w akcji należy zgłosić pod numerem telefonu: 531 036 306.
 3. Prace w formie papierowej oraz elektronicznej (na płycie CD lub pendrive) należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju (ul. Kościuszki 88,        23-400 Biłgoraj), najpóźniej do dnia 9 grudnia 2020 roku.
 4. Folder w wersji papierowej oraz plik z folderem lub relacją filmową w wersji elektronicznej, należy podpisać w następujący sposób: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek.

 

ZASADY I KRYTERIA OCENY

 

 1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora.
 2. Komisja dokonuje oceny w oparciu o następujące kryteria:
 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • oryginalność i pomysłowość,
 • walory artystyczne,
 • udział w akcji sprzątania szlaku.
 1. Komisja wyłania laureatów konkursu w dwóch odrębnych kategoriach:
 1. FOLDER  – 3 najlepsze prace
 2. RELACJA FILMOWA – 3 najlepsze prace
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia 2020 r.

 

NAGRODY

 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacyjne, w tym publikowania wyników na stronach internetowych. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie (wzór zgody stanowi załącznik do regulaminu).
 2. Zgłoszone w konkursie prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnego wykorzystania do celów promocyjnych, na różnych polach eksploatacji (tj. strony internetowe, publikacje, wystawy, media i inne formy) wraz z podaniem imienia i nazwiska autora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i dokonywania zmian w przepisach Regulaminu.
 4. W razie wątpliwości proszę o kontakt z Panią Grażyną Skrzydłowską pod numerem telefonu: 531 036 306 lub za pośrednictwem e-mail: sekretariat@bcoi.pl

Reklama

Nie przegap