Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków

25 września 2019

LGD ,,Ziemia Biłgorajska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:

I) Operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

-Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozwój przedsiębiorstw, w tym przetwórstwa, z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej- 867 470,00 zł 
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, ust. 1 pkt.2 lit. c Rozporządzenia

-Przedsięwzięcie 1.1.2. Wsparcie istniejących  przedsiębiorstw w myśl zasady zrównoważonego rozwoju-  307 179,00 zł 
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, ust. 1 pkt.2 lit. c Rozporządzeniai

- Przedsięwzięcie 3.1.1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie zakwaterowania, rozrywki i rekreacji- 220 000,00 zł 
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, ust. 1 pkt.2 lit. c Rozporządzeniai

II) Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej z następującym limitem środków:

-Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska” -960 000,00 zł 
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, ust. 1 pkt.2 lit. a Rozporządzeniai

Termin i miejsce składania wniosków

Biuro  Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”, ul. Sikorskiego 12/42, 23 – 400 Biłgoraj
od 11 października do 25 października 2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.ziemiabilgorajska.pl