Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora
Miasto i Gmina Biłgoraj

POTENCJAŁ ROZWOJOWY

Miasto i Gmina Biłgoraj

SZLAKI KOMUNIKACYJNE

Miasto i Gmina Biłgoraj

CZYSTE ŚRODOWISKO

Produkcja energii z OZE dla przedsiębiorców

10 stycznia 2020

Zachęcamy do współpracy w ramach opracownia wniosku o dofnansowanie w Działaniu 4.2 Produkcja energii z OZE dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Targi i misje dla przedsiębiorców

5 grudnia 2019

Na portalu gospodarczym Województwa Lubelskiego zamieszczone zostały oferty udziału w misjach handlowych i targach

Program rewitalizacji - szkolenie

6 listopada 2019

Zachęcamy do udziału w organizaowanym przez nas szkoleniu, w Biłgoraju, na temat Programów rewitalizacji, zarówno lokalnych jak i gminnych. Zajęcia prowadzone będą przez ekspertów Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków

25 września 2019

LGD ,,Ziemia Biłgorajska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.